Accueil

Kenran Butousai : The Mars Daybreak Original Sound Log I OST

Modifier les jaquettes Fermer
Image n°1 Modifier Supprimer Reset
Ajouter une nouvelle jaquette Ajouter un champ image
Type OST : anime
Compositeur(s) : Kosuke Shimizu, Kaoru Wada, Masatoshi Murashita
Arrangement(s) : Seiji Muto, G★B Shelter, Kaoru Wada, Ryosuke Nakanishi
Artiste(s) : Tomokazu Seki, G★B Shelter, Seiji Muto, Takashi Asahi, Satoshi Syoji, Tadashi Hoshino, Jyoryo Obatake, Yutaka Matsuzaki, Ominobu Takahashi, Hirohumi Mori, Shigeo Okura, Koji Nishimura, Hajime Someya, Akira Okumura, Akira Kuwata, Koichi Nonoshita, Kazunori Kubo, Ichiro Hosoya, Mari Kotake, Ikuo Kakehashi, Tomoyuki Asakawa, Masatsugu Shinozaki Group, Yasuyuki Hosoi, Tsuyoshi Kurihara, Norio Sugiyama, Sudahiro Nagai, Takashi Matsudaira, Takeshi Murayama, Koichiro Tashiro, Takatsugu Tsumabuki, Yasuhiro Nakamori, D.U.I (MotsBand), Chieko Kinbara Group, Ryosuke Nakanishi, Houko Kuwashima
Nombre de disque(s) : 1
Nombre de piste(s) : 37
Durée totale : 47:05
Date de sortie : 23/06//2004
Référence : VICL-61355
Noter cet OST
0

Tracklist Fleche bas

Fleche haut
01 - Title Call
Fermer

0:04
02 - Take★Back -TV size-
Fermer

1:33
03 - The Mars Daybreak
Fermer

2:18
04 - LOG READING #1
Fermer

0:24
05 - Water Planet
Fermer

1:15
06 - Gram Sorties
Fermer

2:09
07 - LOG READING #2
Fermer

1:16
08 - Life on Adena
Fermer

2:15
09 - LOG READING #3
Fermer

0:35
10 - Round Buckler Battle
Fermer

1:09
11 - LOG READING #4
Fermer

0:53
12 - Elizabeth, the Brave Warrior
Fermer

1:05
13 - Yagami the Reaper
Fermer

1:02
14 - LOG READING #5
Fermer

0:43
15 - Vestemona's Feelings
Fermer

1:31
16 - LOG READING #6
Fermer

0:40
17 - Grieving Earth Army
Fermer

2:02
18 - LOG READING #7
Fermer

0:21
19 - Hit and Run Revolutionaries
Fermer

0:54
20 - LOG READING #8
Fermer

0:43
21 - Chase! Chase!
Fermer

1:18
22 - LOG READING #9
Fermer

0:42
23 - Pirate Work
Fermer

3:06
24 - The Tomboy Enora
Fermer

1:21
25 - A Day on the Ship
Fermer

1:13
26 - LOG READING #10
Fermer

0:39
27 - Announcement: WANTED
Fermer

1:07
28 - Battle
Fermer

1:06
29 - Secret Battle
Fermer

2:17
30 - Trap in the Deep Sea
Fermer

1:09
31 - LOG READING #11
Fermer

1:16
32 - Our Memories
Fermer

2:24
33 - In Search of Treasure
Fermer

1:21
34 - Take off, Ship of Aurora!
Fermer

1:09
35 - LOG READING #12
Fermer

0:44
36 - Kenran Butousai (Dazziling Ball)
Fermer

1:16
37 - Aoi Tabibito (Blue Travelor) -TV size-
Fermer

2:05
Download
Commentaires (0)
0 commentaire(s) -