Accueil

Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba OST 1

Modifier les jaquettes Fermer
Image n°1 Modifier Supprimer Reset
Ajouter une nouvelle jaquette Ajouter un champ image
Type OST : anime
Compositeur(s) : Go Shiina
Arrangement(s) : Go Shiina, Sachiko Miyano, Daisuke Shinoda, Tomomichi Takeoka, Taro Makido
Artiste(s) : Go Shiina, Manabe Strings (Yu Manabe, Tomomi Tokunaga, Masahiko Todo, Naoko Ishibashi, Yuya Yanagihara, Ayaka Notomi, Kyoko Ishigame, Eriko Ukimura, Ayaka Jomoto, Makiko Murakoshi, Emiko Ujikawa, Machi Okabe, Yasuhiro Morimoto, Syuga Hayashi, Hikari Shimada, Natsue Kameda, Akane Irie, Takahiro Enokido, Sachie Onuma, Masaki Shono, Misato Futaki, Tsubasa Ariyoshi, Tomomi Watanabe, Kaoru Hagiwara, Chikako Nishimura, Shinichi Eguchi, Tomoki Iwanaga, Masutami Endo, Takayoshi Okuizumi, Yuki Mizuno, Hisami Tamaki), Hideyo Takakuwa, Jun-ichiro Taku, Ami Kaneko, Satoshi Shoji, Hidehito Naka, Rie Arima, Mariko Fukushi, Akira Ishikawa, Yoshiyuki Uema, Yuta Ohno, Mina Muranaka, Sakura Koyama, Shun Matsuzaka, Kenta Yano, Natsuki Mukai, Tomoyo Shoji, Rio Yamagishi, Kenichi Tsujimoto, Cheonho Yoon, Katsuji Hamaguchi, Tomoki Ando, Hikaru Koga, Shinsuke Torizuka, Kou Aoki, Shuhei Kasai, Koichi Nonoshita, Himeko Tsuji, Shunji Yamaguchi, Shinpei Tsugita, Akihiro Oba, Tomoyuki Asakawa, Reiko Tsuchiya, Yu "masshoi" Yamauchi, Maoki Yamamoto, Nami Nakagawa, Ken Arai, Kazuto Baba, Goro Murata, Mizuki Kamada, Tamaki Hanaoka
Nombre de disque(s) : 3
Nombre de piste(s) : 146 (45 + 52 + 49)
Durée totale : 79:27/ 78:10 / 64:19
Date de sortie : 30/06/2020
Référence : AOA-13801-CD1~3
9
1 note
0

Tracklist Fleche bas

Fleche haut
Disque 1
01 - Family
Fermer

4:35
02 - House in the Night
Fermer

1:48
03 - Nightmare
Fermer

2:04
04 - Thug
Fermer

1:48
05 - Despair
Fermer

1:36
06 - Nezuko
Fermer

3:43
07 - Stubborn
Fermer

0:36
08 - Nezuko's Practice
Fermer

1:29
09 - Demon Scent
Fermer

2:10
10 - First Demon Confrontation
Fermer

1:38
11 - Lost
Fermer

0:38
12 - First Meeting
Fermer

0:57
13 - Disappearance
Fermer

0:16
14 - Resolution
Fermer

2:05
15 - Beginning
Fermer

0:11
16 - Demon Slayer Corps
Fermer

4:09
17 - First Training
Fermer

1:55
18 - Second Training
Fermer

3:59
19 - Nezuko's Thoughts
Fermer

0:21
20 - Third Training
Fermer

1:14
21 - Sabito
Fermer

1:39
22 - Fourth Training
Fermer

2:01
23 - Makomo
Fermer

1:48
24 - Fox Mask
Fermer

0:51
25 - Purify
Fermer

1:03
26 - Opening Thread
Fermer

0:46
27 - Wisteria
Fermer

1:49
28 - Ubuyashiki
Fermer

3:43
29 - The Selection Begins
Fermer

1:52
30 - Hand Demon Appears
Fermer

0:34
31 - Fear
Fermer

1:24
32 - Hand Demon
Fermer

2:31
33 - Water Breathing ~ Hand Demon
Fermer

2:26
34 - Pursuit
Fermer

1:17
35 - Warm Hands
Fermer

1:01
36 - Purity ~ Part 2
Fermer

0:56
37 - Demon Confrontation
Fermer

0:49
38 - Wisteria ~ Dawn
Fermer

1:00
39 - Nezuko ~ Reunion
Fermer

0:57
40 - With Sakonji Urokodaki
Fermer

2:21
41 - Haganezuka
Fermer

1:43
42 - Wonder
Fermer

1:05
43 - Kamado Tanjiro ~ Together With a Kasugai Crow
Fermer

2:04
44 - Family ~ Memories
Fermer

2:45
45 - Water Breathing ~ Bundle
Fermer

3:06
Disque 2
01 - Squad Uniform
Fermer

0:38
02 - Cloud Mist Pine
Fermer

1:22
03 - Peace of Mind
Fermer

0:59
04 - Demon Scent ~ Swamp (Weak)
Fermer

1:52
05 - Demon Scent ~ Swamp (Strong)
Fermer

1:13
06 - Swamp Demon
Fermer

2:20
07 - What on Earth?
Fermer

1:14
08 - Kibutsuji's Shadow
Fermer

0:40
09 - Water Breathing Activated
Fermer

1:01
10 - Family ~ Recalling the Nightmare
Fermer

1:22
11 - Nezuko Pops Out
Fermer

0:57
12 - Family ~ Demons Are Enemies
Fermer

1:04
13 - Hand-To-Hand Combat ~ Nezuko
Fermer

1:01
14 - Swamp
Fermer

1:29
15 - Water Breathing ~ Muddy Battle
Fermer

1:50
16 - Swamp Demon Battle
Fermer

1:15
17 - Demon Extermination ~ Part 1
Fermer

0:37
18 - Kibutsuji's Fear
Fermer

1:05
19 - Family ~ Dusk
Fermer

1:50
20 - Kamado Tanjiro ~ With Anger
Fermer

1:24
21 - Town ~ Asakusa
Fermer

1:24
22 - Kibutsuji's Scent
Fermer

2:00
23 - Kibutsuji Muzan
Fermer

4:49
24 - Kamado Tanjiro ~ Resentment
Fermer

1:54
25 - Demon – Loss of Sanity
Fermer

0:39
26 - Tamayo
Fermer

2:16
27 - Kibutsuji's Color
Fermer

1:38
28 - Earrings ~ Shadow
Fermer

0:33
29 - Mysterious Sound ~ Eyesore
Fermer

0:51
30 - Road to the Mansion
Fermer

1:01
31 - Secret ~ Tamayo and Yushiro
Fermer

1:37
32 - Demon Footsteps
Fermer

1:06
33 - Nezuko ~ a New Hope
Fermer

2:05
34 - Set a Target for Kamado Tanjiro
Fermer

0:43
35 - Demon ~ Susamaru and Yahaba
Fermer

1:49
36 - The Sound of a Mari
Fermer

1:09
37 - Purify ~ Flower
Fermer

1:13
38 - Heart Demon Appears
Fermer

1:03
39 - Demon Extermination ~ Part 2
Fermer

1:46
40 - Demon Awakening
Fermer

0:52
41 - Arrow
Fermer

1:32
42 - Courage ~ Facing Yahaba
Fermer

1:40
43 - Water Breathing With New Eyes
Fermer

1:10
44 - Fear of a Demon's Appearance
Fermer

1:38
45 - Nezuko ~ Confrontation
Fermer

2:31
46 - Earrings
Fermer

1:37
47 - Sad Nightmare
Fermer

1:05
48 - A Small Voice and Temari
Fermer

1:25
49 - Sorrow
Fermer

1:45
50 - Nezuko ~ Always Together
Fermer

1:18
51 - Kamado Tanjiro ~ to the Next Place
Fermer

2:22
52 - Demon Extermination ~ Complete
Fermer

2:46
Disque 3
01 - Agatsuma Zenitsu ~ Part 1
Fermer

0:52
02 - Agatsuma Zenitsu ~ Part 2
Fermer

1:56
03 - To the Next Place
Fermer

0:55
04 - The Drum House
Fermer

0:53
05 - Hearing the Sound of Drums
Fermer

1:51
06 - The Drum House ~ Exploration
Fermer

1:47
07 - Agatsuma Zenitsu ~ Part 3
Fermer

0:37
08 - The Sound of a Demon
Fermer

0:49
09 - Scolding
Fermer

0:43
10 - Demon Scent ~ Drum
Fermer

0:59
11 - Hashibira Inosuke ~ Part 1
Fermer

0:57
12 - Hashibira Inosuke ~ Part 2
Fermer

0:33
13 - Confrontation at the Drum House
Fermer

0:43
14 - Puppet
Fermer

1:08
15 - Agatsuma Zenitsu ~ Fear
Fermer

2:03
16 - Brain Guzzling
Fermer

1:30
17 - A Close Call
Fermer

0:23
18 - Thunderclap and Flash
Fermer

0:50
19 - Hashibira Inosuke ~ Part 3
Fermer

1:19
20 - The Deprivation of Lord Muzan
Fermer

1:09
21 - Rare Blood
Fermer

0:47
22 - Water Breathing ~ Kyogai Mansion Battle
Fermer

2:11
23 - The Eldest Son
Fermer

2:19
24 - Water Breathing ~ Delivered
Fermer

1:35
25 - Escape
Fermer

1:10
26 - Kamado Tanjiro ~ Impatience
Fermer

1:08
27 - Kamado Tanjiro ~ Courtesy
Fermer

1:09
28 - Trampled Novel
Fermer

2:14
29 - Water Breathing ~ Part 2
Fermer

1:25
30 - Tamayo's Cat Familiar
Fermer

1:05
31 - Kyogai's Tears
Fermer

1:02
32 - Protect the Box
Fermer

0:58
33 - Aim for the Box
Fermer

2:02
34 - A Gentle Sound
Fermer

1:52
35 - Kamado Tanjiro ~ Wrath
Fermer

2:01
36 - Versus Inosuke (First Half)
Fermer

1:54
37 - Versus Inosuke (Second Half)
Fermer

1:11
38 - Kamado Tanjiro ~ Puzzled
Fermer

1:18
39 - Kamado Tanjiro ~ Stunned
Fermer

0:28
40 - In Sync
Fermer

2:10
41 - Kamaboko Gonpachiro
Fermer

0:48
42 - Wisteria Family Crest
Fermer

1:33
43 - The Doctor
Fermer

0:14
44 - Night Fuss
Fermer

1:37
45 - Zenitsu's Wrath
Fermer

1:12
46 - Instant Purge!
Fermer

1:21
47 - The Story of Kimetsu Academy
Fermer

1:04
48 - Thunderclap and Flash ~ Complete
Fermer

2:16
49 - Water Breathing ~ Complete Battle
Fermer

2:41
Download
Commentaires (2)
2 commentaire(s) -
Kenshin
Kenshin, le 05/07/2020 à 19:08
Merci! yes
Yhwach
Yhwach, le 04/12/2021 à 15:24
Version FLAC dispo wink